Scholarships & Awards

MERITORIOUS STUDENTS FROM THE 5 YEAR AND 3 YEAR LAW COURSE

5 YEAR LAW COURSE

YEAR RANK NAME
I 1 Mrunali Lanjewar
2 Vidhi Shah
3 Ruchi Bhagat
II 1 Manasi Bhushan
2 Preeti Sahai
3 Utsha Dasgupta
III 1 Supriya Sekhar
2 Radhika Varma
3 Gayatri Gokhale
IV 1 Siddharth Bhise
2 Sulekha Agarwal
3 Shrinjanee Bhattacheree
V 1 Uttara Srinivasan
2 Pratik Vyas
3 Aniesh Jadhav

3 YEAR LAW COURSE

YEAR RANK NAME
I 1 Zarir Marfatia
2 Fatima Lokhandwala
3 Asmita Patil
II 1 Aliya Munsiff
2 Sahil Harjani
3 Afshan Menon, Shweta Doshi
III 1 Ashraf Amir
2 Jheel Kothari
3 Vinay Poojari

MOOTING LAURELS : 2014 - 15, 2015 - 16

Sr. No. Name of the Moot Team Members Laurel
1 16th D.M. Harish Memorial Government Law College International Moot Court Competition, 2015. Akshay Aurora
Utkarsh Srivastava
Riddhima Kedia
Semifinalists
2 42nd Sir Jamshedji Kanga Memorial Government Law College Intra College Moot Court Competition, 2015. Shivam Dwivedi
Mohit Khanna
Nikhil Utta
Best Team
1 16th D.M. Harish Memorial Government Law College International Moot Court Competition, 2015. Akshay Aurora
Utkarsh Srivastava
Riddhima Kedia
Semifinalists
2 42nd Sir Jamshedji Kanga Memorial Government Law College Intra College Moot Court Competition, 2015. Shivam Dwivedi
Mohit Khanna
Nikhil Utta
Best Team
3 Surana & Surana National Corporate Moot Court Competition 2015. Rohan Garg
Devashree Sanghvi
Shantanu Gupta
2nd Best Memorial
4 Surana and Surana National Trial Advocacy Moot Court Competition, 2015. Priyesh Srivastava
Preeti Sahai
Soham Banerjea
Soumee Saha
Spirit of Surana
5 PN Bhagwati International Moot Court Competition on Human Rights, 2015. Kyle Dsouza
Manasa Hegde